Головна

   Історія

   Склад кафедри

   Освіта

   Наукова робота

   Лабораторії

   Відомі випускники

   Випускники

   Конференції

   Фото
 
   Зв'язки

   Сайт факультету

  ЛИТВИНЕНКО ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ

Литвиненко.jpg (8957 bytes)

7 травня 2018 р. виповнюється 80 років від дня народження видатного вченого в галузі радіофізики та радіоастрономії, лауреата Державної премії УРСР, заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого професора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академіка НАН України, професора, доктора фіз.-мат.наук Леоніда Миколайовича Литвиненко. Л. М. Литвиненко в 1959 році закінчив Харківський державний університет імені О.М. Горького за спеціальністю радіофізика і електроніка. Свою трудову діяльність розпочав на посаді інженера в Конструкторському бюро «Електроприлад». Пройшов шлях від інженера до начальника лабораторії. У 1965 р. без відриву від виробництва закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію. У 1972 р. Л.М. Литвиненко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат.наук, а з 1977 р. має вчене звання професора за фахом «радіофізика». В період 1966-69 рр.. працював у Харківському інституті радіоелектроніки на викладацькій роботі. Вся подальша наукова і практична діяльність Л.М. Литвиненко пов'язана з Національною академією наук України. Саме тут розкрився талант яскравого вченого і організатора науки. Л.М. Литвиненко є одним із засновників і визнаним лідером наукової школи теоретичної радіофізики. Він став родоначальником нового наукового напрямку теорії дифракції та розповсюдження електромагнітних хвиль в композитних і багатошарових періодичних структурах. Запропонована і розвинута концепція використання оператора відображення напівнескінченних структур створили передумови для створення принципово нових квазіоптичних елементів і систем міліметрового та субміліметрового діапазонів хвиль. Леонід Миколайович велику увагу приділяє питанню виховання та підготовки наукових кадрів. Протягом багатьох років він читає лекції на радіофізичному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на кафедрі фізики НВЧ, під його керівництвом захищено понад 20 докторських і кандидатських дисертацій, багато його учнів стали провідними педагогами, вченими, великими фахівцями. Істотною частиною діяльності Леоніда Миколайовича є організаційна робота. Завдяки його зусиллям в1980 р. було створено Відділення радіоастрономії Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР, яке було перетворено в Радіоастрономічний інститут. Леонід Миколайович став його першим директором.


                
2018 Кафедра Фізики НВЧ факультету Радіофізики
біомедичної електроніки і комп'ютерних систем
ХНУ ім. В.Н. Каразіна