Головна

   Історія

   Склад кафедри

   Освіта

   Наукова робота

   Лабораторії

   Відомі випускники

   Випускники

   Конференції

   Фото
 
   Зв'язки

   Сайт факультету

  

ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ

Терещенко.jpg (8957 bytes)

Заслужений діяч науки України, почесний академік Академії прикладної радіоелектроніки, професор Олексій Іванович Терещенко народився 21 березня 1923 р. в м. Харкові. Навчався в 3-й середній школі м. Харкова, потім - в 14-й Харківській артилерійської спецшколі. Після закінчення 1-го Ленінградського артилерійського училища брав участь у Великій Вітчизняній війні на Воронезькому і 1-му Українському фронтах як командир вогневого взводу винищувального протитанкового артилерійського полку. Двічі поранений, інвалід Великої Вітчизняної війни. За бойові і трудові заслуги нагороджений трьома орденами і п'ятнадцятьма медалями. Після війни закінчив фізико-математичний факультет ХДУ, потім - аспірантуру. У 1953 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему "Деякі режими роботи багатокамерного магнетрона з сіткою". У 1969 р. йому присвоєно вчений ступінь доктора технічних наук і звання професора. Олексій Іванович почав викладати ще в 1947 р., будучи студентом 4-го курсу. Йому довелося замінити хворого викладача і для студентів 5-го курсу читати лекції по радіовипромінювання. Одночасно з навчанням А.І. Терещенко працював в УФТІ. Уже в студентські роки в нього з'явилися перші авторські свідоцтва та винаходи. Олексій Іванович викладав, одночасно виконував адміністративні обов'язки, завідував кафедрою фізики надвисоких частот, був організатором, а потім, протягом 9 років, деканом радіофізичного факультету ХДУ, 3 роки - проректором ХДУ з наукової роботи. Будучи завідувачем першої кафедри на новому факультеті, А.І. Терещенко направив молодих співробітників на створення перших лабораторних практикумів, розробку нових лекційних курсів, але головне - з перших днів існування кафедри основну увагу приділяв науковій роботі. На кафедрі тижні проводилися наукові семінари. Молоді співробітники прямували у відрядження в передові наукові центри СРСР, на перші наукові конференції. Кращі дипломники були залишені для роботи на кафедрі. Плідність такої політики позначилася в тому, що вже в 1960 співробітниками кафедри були захищені перші 3 кандидатські дисертації, а до 1980 р. 10 з випускників кафедри стали докторами наук. Ці роки запам'яталися його учням не тільки напруженої навчанням, але й студентськими загонами, факультетськими спортивними змаганнями і навіть джазовим ансамблем (Олексій Іванович закінчив музичну школу по класу скрипки). Під його керівництвом студенти ще в 60-х створили унікальні електромузичні інструменти. Два таких інструменту давали ефект звучання оркестру. У 1963 р. А.І. Терещенко був призначений ректором Харківського інституту гірського машинобудування, автоматики та обчислювальної техніки (ХІГМАОТ). Після перетворення ХІГМАОТ в Харківський інститут радіоелектроніки (тепер Харківський національний технічний університет радіоелектроніки), він продовжує працювати тут завідуючим кафедрою, а з 1966 р. - професором кафедри "фізичних основ електронної техніки". Олексій Іванович завжди знаходить час для студентів. За спогадами колишньої студентки, викладача ХТУРЕ кандидата технічних наук Ж.Ф.Пащенко, навколо нього завжди були студенти і він обов'язково знаходив час для них: розмовляв і про науку, і про життя, і про філателії - Олексій Іванович тривалий час був головою філателістичного товариства м. Харкова. І в той же час він строгий, вимогливий викладач. А.І. Терещенко - прекрасний лектор, про що свідчать неодноразові перемоги в конкурсах "кращий лектор", що проводяться за результатами опитування студентів. Професор вміє залучити студентів в науку: в студентські наукові гуртки, наукові товариства, передаючи їм своє "інтелектуальний спадок". Їм підготовлено понад 20 кандидатів і докторів наук, опубліковано більше 300 наукових праць. З 1974 р. по теперішній час він головний редактор республіканського меж-відомчого тематичного науково-технічного збірника "Радіотехніка" .
                
2023 Кафедра Фізики НВЧ факультету Радіофізики
біомедичної електроніки і комп'ютерних систем
ХНУ ім. В.Н. Каразіна