Головна

   Історія

   Склад кафедри

   Освіта

   Наукова робота

   Лабораторії

   Відомі випускники

   Випускники

   Конференції

   Фото
 
   Зв'язки

   Сайт факультету

  

ЗВЯГІНЦЕВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Терещенко.jpg (8957 bytes)

У 1971 р. закінчив факультет радіофізики та електроніки Харківського інституту радіоелектроніки. Спеціальність - інженер-радіофізик. 1976 р. - кандидат фіз.-мат.наук, спеціальність - радіофізика і електроніка. Вища Атестаційна Комісія СРСР. 1980 р. - доцент по кафедрі прикладної електродинаміки, Вища Атестаційна Комісія СРСР. 1971-1972 рр. - інженер Фізико-технічного інституту АН УРСР. 1972-1975 рр. - аспірант, Харківський держуніверситет. 1975-1976 рр. - молодший науковий співробітник, Харківський госуніверситет. 1976-1980 рр. - старший науковий співробітник, Харківський госуніверситет. 1980 р. - старший викладач, доцент, Харківський госуніверсітет. 1985 р. - по теперішній час - завідувач кафедрою фізики НВЧ, Харківський держуніверситет. 1977-1978 рр. - наукове стажування в США. 1988 р. - наукове стажування в НРБ. Області досліджень і накопичений досвід при виконанні тем фундаментального дослідження бюджетного і позабюджетного фінансування. З 1985 р. - по теперішній час - науковий керівник виконуємих на кафедрі робіт. Створення та дослідження магнітних пасток для «торсатроні» і «стеллатронов». Розсіювання еліптично поляризованих і випадкових хвильових полів різними фізико-геометричними структурами. Променеві методи в електромагнетизмі (розсіювання і випромінювання електромагнітного хвиль криволінійними імпедансними структурами). Про-ратні завдання. Дифракційна теорія випромінюючих та прийомних систем і проблема їх синтезу. Теоретичні та експериментальні дослідження фізики резонансної-сов у хвилеводних розгалуженнях з ізотропними і анізотропними включень. Методи вимірювання компонент тензора діелектричної проникний-мости на надвисоких частотах. Вимірювання параметрів середовищ (матеріали, біомедичні об'єкти). Енергозберігаючі методи обробки речовин для різних технологічних процесів. Застосування надвисокочастотної енергії в біофізиці та медицині.
                
2015 Кафедра Фізики НВЧ факультету Радіофізики
біомедичної електроніки і комп'ютерних систем
ХНУ ім. В.Н. Каразіна