Головна

   Історія

   Склад кафедри

   Освіта

   Наукова робота

   Лабораторії

   Відомі випускники

   Випускники

   Конференції

   Фото
 
   Зв'язки

   Сайт факультету

  


Навчальна лабораторія фізики НВЧ

Навчальна науково-дослідницька лабораторія фізики НВЧ створена в 1963 році одночасно зі створенням першої кафедри радіофізичного факультету, яка пізніше отримала назву кафедри фізики НВЧ.
Протягом усіх років її існування проводилася велика робота з удосконалення лабораторних курсів та модернізації її приладної бази для забезпечення виконання завдань, лабораторних та розрахункових робіт, що містять елементи наукових досліджень, курсових та дипломних робіт.
У теперішній час навчальна лабораторія забезпечує проведення лабораторних робіт за курсом «Фізика НВЧ» та «Техніка й електроніка НВЧ».
В межах курсу «Фізика НВЧ» проводяться обов’язкові лабораторні роботи в такому складі:
1. Прямокутний хвилевід
2. Хвилеводи і резонатори круглого поперечного перетину
3. Хвилеводи складних поперечних перетинів
4. Нерегулярні резонатори з критичними поперечними перетинами
5. Характеристики навантажених резонаторів
6. Реактивні елементи у прямокутному хвилеводі
7. Феритові пристрої на прямокутному хвилеводі
8. Визначення параметрів діелектриків з допомогою хвилевідно-діелектричних резонаторів.
В межах курсу «Техніка й електроніка НВЧ» проводяться такі роботи:
1. Відбивний клістрон
2. Навантажувальні характеристики відбивного клістрона
3. Дослідження дисперсних характеристик уповільнюючої періодичної структури гребінчастого типу
4. Магнетрон. Дослідження частотного спектру багаторезонаторного магнетрона (холодні вимірювання)
5. Генератор дифракційного випромінювання (оротрон). Вимірювання характеристик дифракційного випромінювання на лабораторній моделі пристрою
6. Лампа біжучої хвилі (ЛБХ)
7. Лампа зворотної хвилі О-типу (ЛЗХ)
З 1979 року лабораторією керує завідуючий лабораторією Бондаренко Валерій Мстиславович.

2015 Кафедра Фізики НВЧ факультету Радіофізики
біомедичної електроніки і комп'ютерних систем
ХНУ ім. В.Н. Каразіна