Головна

   Історія

   Склад кафедри

   Освіта

   Наукова робота

   Лабораторії

   Відомі випускники

   Випускники

   Конференції

   Фото
 
   Зв'язки

   Сайт факультету

  

           Тематика наукових досліджень

 ·      Теоретичні та експериментальні дослідження хвилеведучих структур НВЧ і КВЧ діапазону, включаючи планарниє широкосмугові НВЧ та гібридні КВЧ структури

·      Розробка нових чисельних і асимптотичних методів вирішення розв’язку збудження, розсіювання та дифракції електромагнітних хвиль

·      Вимірювання електромагнітних характеристик анізотропних діелектриків на НВЧ

·      Дослідження хвилеводно-діелектричних резонаторів на основі намагнічених феритів і діелектриків

·      Розвиток нелінійної багатовимірної теорії збудження міліметрових і субміліметрових хвиль в електронно-хвильових системах на основі ефекту Сміта-Парселла (оротрон, ГДВ, ледатрон, ладдертрон та ін)

·      Теорія взаємодії несинусоїдальних електромагнітних сигналів з лінійними і нелінійними анізотропними середовищами, у тому числі з киральними.


         Основні теоретичні та експериментальні розробки

·      Здійснено комплекс теоретичних та експериментальних досліджень мікросмужкових і металево-діелектричних гібридних структур, виконаних на нових типах діелектричних підкладок. Розроблено ряд функціональних елементів на основі таких базових структур з використанням принципово нових ідей, методів комп'ютерного моделювання та оптимізації: високотехнологічних переходів від коаксіальних ліній і порожнистих хвилеводів, частотно-селективних систем різного призначення, перемикачів, аттенюаторов та ін Досліджено поведінку інтегральних характеристик функціональних елементів при низьких (азотних) температурах.

·      Одержали подальший розвиток методи променевої теорії: метод геометричної теорії дифракції та рівномірної асимптотичної теорії. Розроблено високоточний метод неруйнівного контролю параметрів діелектриків.

·      Досліджено характер електромагнітної взаємодії власних хвилеводних хвиль з діелектричними і феритовими включенями у прямокутному хвилеводі та в хвилеводних розгалуженнях. На основі досліджень хвилеводно-діелектричних резонансів розроблені методи неруйнівного контролю параметрів ізотропних і анізотропних матеріалов.

·      Побудована двовимірна самоузгоджена нелінійна теорія приладів О-типу з профільованим фокусуючим полем. В рамках багатовимірної моделі електронно-хвильової взаємодії розроблені чисельні методики для визначення основних характеристик гібридних (резонансно-нерезонансних) систем різної конфігурації

·      Розроблено теорію поширення та перетворення несинусоїдальних сигналів в різних неоднорідних магніто-діелектричних середовищах. Розв'язана задача про розсіяння і поглинання E-і H-поляризованих електромагнітних хвиль у дисипативних середовищах. Досліджені питання про взаємодію хвильових пучків з анізотропними композитними структурами та встановлено основні закономірності перетворення амплітудних і частотних характеристик різних хвильових утворень при їх розсіянні на подібних структурах.

Список публикацій співробітників кафедри з 1953 по 2011р, представлені в Бібліографічному довіднику.Download in PDF                
2015 Кафедра Фізики НВЧ факультету Радіофізики
біомедичної електроніки і комп'ютерних систем
ХНУ ім. В.Н. Каразіна